Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

27.02.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i kontrollutvalet 27. februar 2018
Møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 27. februar 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 27. februar 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon arkiv og offentlegheit Vis (1) Vis
2/2018 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 27. februar 2018. Vis (5) Vis
3/2018 Forvaltningsrevisjon innan reiseliv i Sogn og Fjordane fylkeskommune - Forslag til prosjektplan Vis (1) Vis
4/2018 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Forslag til prosjektplan Vis (1) Vis
5/2018 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2017 - Forslag til prosjektplan Vis (1) Vis
6/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning Vis (1) Vis
7/2018 Årsplan kontrollutvalet 2018 Vis (1) Vis
8/2018 Kontrollutvalet - Budsjett 2018 - Disponering av vedteken budsjettramme Vis (1) Vis
9/2018 Ny personvernlov frå 2018 - Status for tilpassing i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
10/2018 Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2018 - bestilling Vis (2) Vis
11/2018 Oppfølgingsliste 1 - 2018 Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568