Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Kontrollutvalet

25.11.2014 kl. 09:00
Fylkeshuset, møterom Skåla

Møtedokument
Signert møteprotokoll 25.11.2014
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 25.11.2014.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 25.11.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2014 Forvaltningsrevisjon - Tildeling og oppfølging av tilskot - rapport Vis (1) Vis
54/2014 Forvaltningsrevisjon 2010 - Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging frå Frm, brev datert 10.11.14 Vis (2) Vis
55/2014 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging nov 14 Vis (2) Vis
56/2014 Revisorbrev 1-2014 - svar frå fylkesrådmannen Vis (2) Vis
57/2014 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit 2014 - Deloitte AS Vis (1) Vis
58/2014 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit 2014 -SF revisjon IKS Vis (1) Vis
59/2014 Kontrollutvalet - Økonomiplan 2016 - 2018 - vurdering av mogelege innsparingstiltak Vis
60/2014 Oppfølgingsliste 9/2014 Vis (1) Vis
61/2014 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 25.11.14 Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568