Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Kontrollutvalet

25.03.2015 kl. 10:00
Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla

Møtedokument
Signert møteprotokoll 25.03.2015
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 25.03.2015.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 25.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2015 Selskapskontroll 2014 - Forvaltningsrevisjon F1 Holding AS - rapport Vis (1) Vis
11/2015 Forvaltningsrevisjon - Samhandling og prosjektstyring - rapport Vis (1) Vis
12/2015 Forvaltningsrevisjon - Fylkesarkivet - rapport Vis (1) Vis
13/2015 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 28/13 Vis (1) Vis
14/2015 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14 Vis (1) Vis
15/2015 Årsmelding 2014 - kontrollutvalet Vis (1) Vis
16/2015 Prosess for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Vis (2) Vis
17/2015 Oppfølgingsliste 2/2015 Vis (1) Vis
18/2015 Status oppfølging av forvaltningsrevisjon 25.3.2015 Vis (1) Vis
19/2015 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 25. mars 2015 Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568