Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

22.11.2016 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 22.11.2016
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 22.11.2016
Signert protokoll kontrollutvalet 22.11.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2016 Anbod 2016 - Rammeavtale forvaltningsrevisjon 2017 - 2019 - val av leverandør Vis (1) Vis
49/2016 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 22. november 2016 Vis (1) Vis
50/2016 Revisorbrev 2016 - svar frå fylkesrådmannen Vis (3) Vis
51/2016 Engasjementsbrev 2016 - Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
52/2016 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2016 - SF revisjon IKS Vis (1) Vis
53/2016 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uabhengigheit 2016 - Deloitte AS Vis (1) Vis
54/2016 Forvaltningsrevisjon - Læringsmiljø og PP-tenesta - oppfølging av vedtak september 2016 Vis (3) Vis
55/2016 Møteplan kontrollutvalet 2017 Vis (1) Vis
56/2016 Oppfølgingsliste 7-2016 Vis (1) Vis
57/2016 Forvaltningsrevisjon - Arkiv og offentlegheit - Bestilling Vis (3) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568