Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

22.05.2018 kl. 12:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i kontrollutvalet 22. mai 2018
Møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 22. mai 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 22. mai 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2018 Årsrekneskap og årsrapport 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Vis (5) Vis
21/2018 Oppfølgingsliste 3 - 2018 Vis (1) Vis
22/2018 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 - Prosessmøte Vis (1) Vis
23/2018 Årsmelding 2017 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
24/2018 Høyringsutkast - Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet Vis (1) Vis
25/2018 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 22. mai 2018. Vis (4) Vis
26/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon arkiv og offentlegheit Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568