Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

21.11.2017 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 21.11.2017
Godkjenning protokoll - Djuvik
Godkjenning protokoll - Iversen
Godkjenning protokoll - Bjerkeset
Godkjenning protokoll - Stegegjerdet
Godkjenning protokoll - Bøthun
Referat etter arbeidsmøte II mellom kontrollutvala i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 21.11.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2017 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 21. november 2017 Vis (5) Vis
44/2017 Selskapskontroll 2017 - Overordna eigarstyring - rapport Vis (1) Vis
45/2017 Samanslåing av dei kommunale revisjonseiningane i Sogn og Fjordane- val av revisjonsordning Vis (2) Vis
46/2017 FR - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - oppfølging av vedtak i FT-sak 12/16 Vis (2) Vis
47/2017 Revisorbrev 2017 - svar frå fylkesrådmannen Vis (2) Vis
48/2017 Forvaltningsrevisjon - Utdannings- og yrkesrådgiving i vidaregåande skule - prosjektplan Vis (1) Vis
49/2017 Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2017 - SF revisjon IKS Vis (1) Vis
50/2017 Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2017 - Deloitte AS Vis (1) Vis
51/2017 Møteplan kontrollutvalet 2018 Vis (2) Vis
52/2017 Oppfølgingsliste 6 - 2017 Vis (1) Vis
53/2017 Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar ved samanslåing - arbeidsmøte nr. 2 Vis (3) Vis
54/2017 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - Rapport NDLA II Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568