Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

20.11.2018 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 20.11.2018
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 20.11.2018
Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2018 Forvaltningsrevisjon - Utdannings- og yrkesrådgiving i vidaregåande skule - rapport Vis (1) Vis
48/2018 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2017 - Rapport Vis (2) Vis
49/2018 Val av revisor til Vestland fylkeskommune Vis (2) Vis
50/2018 Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt november 2018 Vis (3) Vis
51/2018 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 20. november 2018 Vis (6) Vis
52/2018 Rapport om oppfølgingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune - notat om oppfølging oktober 2018 Vis (9) Vis
53/2018 Selskapskontroll 2018 - prosjektplan Vis (1) Vis
54/2018 Møteplan kontrollutvalet 2019 Vis (2) Vis
55/2018 Status forvaltningsrevisjon 2018 Vis (1) Vis
56/2018 Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2018 - Sogn og Fjordane revisjon IKS Vis (1) Vis
57/2018 Oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit 2018 - Deloitte AS Vis (1) Vis
58/2018 Oppfølgingsliste 7 - 2018 Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568