Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

12.04.2016 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 12.04.2016.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 12.04.2016.
Signert møteprotokoll kontrollutvalet 12.04.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2016 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 12. april 2016 Vis (1) Vis
21/2016 Forvaltningsrevisjon 2010 - Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane -oppfølging av tilrådingane 2 - 5 i rapport Vis (2) Vis
22/2016 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA Vis (2) Vis
23/2016 Forvaltningsrevisjon - Læringsmiljø og PP-tenesta - oppfølging av vedtak Vis (2) Vis
24/2016 Verksemdplan for kontrollutvalet 2016 - 2019 Vis (1) Vis
25/2016 Årsplan for kontrollutvalt 2016, ny utgåve april 2016 Vis (1) Vis
26/2016 Oppfølgingsliste 3-2016 Vis (1) Vis
27/2016 Eigarposisjon i Fjord1 AS - Utbetalingane til Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services AS - Vurdering av avtale Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568