Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Kontrollutvalet

10.02.2015 kl. 13:15
Sandane, Trivselshagen - kulturhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 10.02.2015.
Signert møteprotokoll 10.02.2015
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 10.02.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2015 Forvaltningsrevisjon - Læringsmiljø og PP-tenesta - prosjektplan Vis (3) Vis
2/2015 Forvaltningsrevisjon - bygge og eigedomstenesta - oppfølging av rapport Vis (2) Vis
3/2015 Forvaltningsrevisjon - Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar - oppfølging av vedtak 10.02.2015 Vis (1) Vis
4/2015 Kontrollutvalet - Budsjett 2015 - Disponering av vedteken budsjettramme Vis
5/2015 Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2015 Vis (3) Vis
6/2015 Kjøp av forvaltningsrevisjon - rammeavtale Vis
7/2015 Årsplan for kontrollutvalet 2015 Vis (1) Vis
8/2015 Oppfølgingsliste 1/2015 Vis (1) Vis
9/2015 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 10.2.2015 Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568