Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

07.02.2017 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset Hermansverk, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 07.02.2017
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 07.02.2017
Signert møteprotokoll kontrollutvalet 07.02.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 7. februar 2017 Vis (2) Vis
2/2017 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - Oppfølging januar 2017 av vedtak i FT-sak 7/14 Vis (3) Vis
3/2017 Selskapskontroll 2016 - Eigarskapskontroll Fjord1 - oppfølging av vedtak i FT-sak 29/16 Vis (2) Vis
4/2017 Forvaltningsrevisjon - Innkjøp - bestilling Vis (2) Vis
5/2017 Forvaltningsrevisjon - Fylkesarkivet - oppfølging av vedtak november 2016 Vis (1) Vis
6/2017 Kontrollutvalet - Budsjett 2017 - Disponering av vedteken budsjettramme Vis (1) Vis
7/2017 Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2017 - bestilling Vis (3) Vis
8/2017 FR - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - oppfølging av vedtak i FT-sak 12/16 Vis (3) Vis
9/2017 Årsplan for kontrollutvalet 2017 Vis (1) Vis
10/2017 Oppfølgingsliste 1 - 2017 Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568