Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

03.03.2016 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 03.03.2016.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 03.03.2016.
Signert protokoll kontrollutvalsmøte 03.03.2016
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 03.03.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2016 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 3. mars 2016 Vis (7) Vis
12/2016 Kombinasjonen av å vere medlem i kontrollutvalet og finansutvalet Vis (4) Vis
13/2016 Forvaltningsrevisjon - Kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune - Prosjektplan Vis (2) Vis
14/2016 Forvaltningsrevisjon - Fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar - oppfølging av vedtak Vis (1) Vis
15/2016 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - oppfølging av vedtak i FT-sak 7/14 Vis (1) Vis
16/2016 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - Prosjektplan Vis (1) Vis
17/2016 Status oppfølging av forvaltningsrevisjon 3. mars 2016 Vis (1) Vis
18/2016 Oppfølgingsliste 2-2016 Vis (1) Vis
19/2016 Eigarposisjon i Fjord1 AS - Utbetalingane til Advokatfirmaet Wiersholm og DHT Corporate Services AS Vis (3) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568