Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

31.05.2016 kl. 00:00 - 00:00

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 31.05.2016.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 31.05.2016.
Sakspapir - Møte i Hovudutval for samferdsle den 31.05.2016.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 31.05.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2016 Tilrettelagd transport 2016 - Ekstraløyving Vis (1) Vis
20/2016 Søknad om ruteløyve frå Reite Invest AS, Flåm - Gudvangen Vis
21/2016 Årsrapport 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
22/2016 Revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (2)
23/2016 Nasjonal transportplan 2018-2029, fråsegn Vis (8) Vis
24/2016 Tertialrapport 1/2016 Vis (9) Vis
25/2016 Økonomiplan 2017-2020 Vis (10) Vis
26/2016 Skriv og melding til hovudutval for samferdsle 31. mai 2016 Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568