Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

30.05.2018 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 30.05.2018
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 30.05.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2018 Årsrapport 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (2)
18/2018 Ny kollektivterminal for buss og båt på Fugleskjærskaia Vis (1) Vis
19/2018 Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2020, fråsegn Vis (3) Vis
20/2018 Oppdaterte rabattar og vilkår for Kringom Oppdatering og samling av rabattar og vilkår for Kringom. Vis (1) Vis
21/2018 Fv. 60 Storelva bru i Utvik - val av løysing Vis (1) Vis
22/2018 Fv. 55 Hovdetunnelen - søknad om fråvik frå krav til storleik på teknisk rom Vis
23/2018 Fv. 633 Kleiva - søknad om fråvik portal Strandanipatunnelen Vis
24/2018 Tertialrapport 1/2018 Vis (7) Vis Vis (2)
25/2018 Skriv og melding Vis (6) Vis
26/2018 Økonomiplan 2019-2022 Vis (11) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568