Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

30.05.2017 kl. 00:00 - 00:00
Fylkeshuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 30.05.2017
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 30.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2017 Tunnelløysing på fv . 53 Ljoteli – søknad om fråvik Vis (2) Vis
12/2017 Rassikring fv. 722 Flovegen – søknad om fråvik Vis
13/2017 Rassikring fv. 633 Kleiva – søknad om fråvik Vis
14/2017 Omklassifisering av eksisterande fv. 633 forbi Kleiva i Selje kommune i samband med bygging av ny tunnel. Vis (2) Vis
15/2017 Søknad om ruteløyve Bergen - Flåm - Jostedal Vis (1) Vis
16/2017 Ny revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (3)
17/2017 Årsrapport 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (2)
18/2017 Tertialrapport 1/2017 Vis (5) Vis Vis (2)
19/2017 Budsjett 2017 - Tertialrapport 1/17 for samferdslesektoren Vis
20/2017 Anbod på Fylkesvegferjesambandet Barmsund – Barmen Krav til nullutslepp Vis
21/2017 Ekspressbåtane Sogn - Bergen Vis (2) Vis
22/2017 Økonomiplan 2018-2021 Vis (9) Vis
23/2017 Skriv og melding-hovudutval for samferdsle 30.mai 2017 Vis (19) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568