Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

29.10.2014 kl. Kl 10:00
Mel Kraftverk, Vetlefjorden, Balestrand kommune

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 29.10.2014.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 29.10.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2014 Møteplan for Hovudutval for samferdsle 2015 Vis (1) Vis
49/2014 Ruteendringar frå 1.5.15 Vis (42) Vis
50/2014 Budsjett 2015 - økonomiplan 2016-2019 - utgreiing av langsiktige innsparingar Vis
51/2014 Høyring - Anbod på regionale ruteflygingar i Sør-Norge frå 1. april 2016 Vis (16) Vis
52/2014 Omklassifisering fv. 57 Nishammaren Vis
53/2014 Omklassifisering/endring av fylkesveg 121 i Vik som følgje av utviding av Vik fengsel Vis (1) Vis
54/2014 Skriv og meldingar, hovudutval for samferdsle 29.10.2014 Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568