Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

27.05.2014 kl. Kl 09:00
Firda, Fylkeshuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 27.05.2014.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 27.05.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2014 Serviceskyss - 2014 Vis
26/2014 Tilrettelagd transport 2014 Vis (1) Vis
27/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
28/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
29/2014 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren Vis
30/2014 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn og Fjordane for perioden 2015-2017 Vis (2) Vis
31/2014 Kostnader med installasjon av digitalt naudnett (TETRA) og digital radio (DAB) i tunnelar Vis
32/2014 Søknad om fråvik frå krav til høgde på rekkverk på fv. 55 Sognefjellet Vis (1) Vis
33/2014 Namn på tunnelar ved Holen og Vangberg på fv. 60 mellom Olden og Innvik Vis (5) Vis
34/2014 Alternativ bruk av ferjesubsidiar Vis
35/2014 Skriv og meldingar - Hovudval for samferdsle 27. mai 2014 Vis (10) Vis
36/2014 Eventuell sykkelbyavtale for Florø. Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568