Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

26.09.2017 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 26.09.2017
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 26.09.2017
Godkjenning av møtebok
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2017 Rassikring fv. 633 Kleiva – namn på ny tunnel Vis
32/2017 Fv. 724 Svoragrovatunnelen, søknad om fråvik belysning Vis
33/2017 Tunnelløysing fv. 303 Seimsdalstunnelen - val av løysing Vis
34/2017 Tertialrapport 2/2017 Vis (5) Vis Vis (2)
35/2017 Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 Samferdsle Vis
36/2017 Skriv og melding - hovudutval for samferdsle 26.september 2017. Vis (21) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568