Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

25.11.2014 kl. Kl 09:00
Firda, Fylkeshuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.11.2014.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.11.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2014 Takstar og rabattar for rutedrifta 2015 Vis
56/2014 Avtale for sykkelbyen Florø Vis (1) Vis
57/2014 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar. Vis
58/2014 Finansiering av Kystvegen Vis (1) Vis
59/2014 Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel for 2015 Vis (1) Vis
60/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
61/2014 Kystvegen - utgreiingar og planprosess Vis (2) Vis
62/2014 Skredsikring fv. 722 Flovegen - val av alternativ Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568