Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

25.09.2018 kl. 13:15 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.09.2018
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.09.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2018 Søknad om fornying av ruteløyve Flåm - Gudvangen Vis (1) Vis
33/2018 Søknad om midlar til ferjelem på Skorpa i Flora kommune Vis (2) Vis
34/2018 Tunnel på fv. 613 ved Blakset - tunnelnamn Vis (1) Vis
35/2018 Fv. 618 Barmsund ferjekai – søknad om fråvik frå krefter som kan takast av bergboltar Vis
36/2018 Tertialrapport 2/2018 Vis (6) Vis Vis (2)
37/2018 Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Samferdsle Vis (3) Vis
38/2018 Skriv og melding 25.09.2018 Vis (21) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568