Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

25.03.2015 kl. Kl 10:00
Quality Sogndal Hotel

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.03.2015.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 25.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2015 Serviceskyss 2015 Vis
4/2015 Innføring av erstatning for mista skuleskysskort Vis (1) Vis
5/2015 Søknad om fornying av ruteløyvet Solvorn - Ornes Vis
6/2015 Søknad om ruteløyve Kaupanger - Gudvangen Vis
7/2015 Fv. 60 Ugla-Skarstein Vis (1) Vis
8/2015 Oppføljing av vedtak om omklassifisering av delar av Fv 4 til kommunel veg Vis (1) Vis
9/2015 Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet, fråsegn Vis (4) Vis
10/2015 Ny driftskontrakt for Midtre Sogn for perioden 1. september 2016 - 31. august 2021. Standard på drifts- og vedlikehaldsoppgåver Vis (1) Vis
11/2015 Skriv og meldingar - Hovudutval for samferdsle 25.03.2015 Vis (15) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568