Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

24.11.2015 kl. 12:15 - 00:00
Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 24.11.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 24.11.2015.
Møte i Hovudutval for samferdsle den 24.11.2015.
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 24.11.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2015 Møteplan Hovudutval for samferdsle 2016 Vis
41/2015 Revisjon av reglementa for fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala m.m. Vis (7) Vis
42/2015 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar Vis (3) Vis
43/2015 Sikring av fv. 633 ved Kleiva Vis (1) Vis
44/2015 Plan for rehabilitering av tunnelar på fylkesvegnettet Vis (2) Vis
45/2015 Omklassifisering av vegen Fardal - Raunehaug i Sogndal kommune Vis (1) Vis
46/2015 Fv. 92 Framfjorden - skredsikring langs vegen eller sidearm til Vikafjellstunnelen Vis (4) Vis
47/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Vis (4) Vis Vis (2)
48/2015 Skriv og meldingar til Hovudutval for samferdsle den 24. november 2015 Vis (9) Vis
49/2015 Høyring - endring i yrkestransportlova - lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen Vis (1) Vis
50/2015 Søknad om finasieringsbidrag til Stad skipstunnel 2016 Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568