Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

23.09.2014 kl. Kl 09:00
Firda, Fylkeshuset

Møtedokument
Møte i Hovudutval for samferdsle den 23.09.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 23.09.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2014 Søknad om ny avgang på NX170 Sogn og Fjordane ekspressen Vis (1) Vis
40/2014 Søknad om fornya ruteløyve Vis
41/2014 Bruer på fylkesvegane. Bygging og vedlikehald - med same standard som for riksvegane bærande konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg) Vis (3) Vis
42/2014 Fv 575 - Søknad om namneendring - Berletunnelen Vis (4) Vis
43/2014 Vurdering av alternativ for utbetring av fv. 55 i Høyangertunnelen Vis
44/2014 Søknad om fråvik frå krav til utforming av rekkverk på fv. 53 ved Steiggjetunnelen i Årdal Vis (1) Vis
45/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
46/2014 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2019 - Samferdsle Vis (1) Vis
47/2014 Skriv og meldingar - Hovudutval for samferdsle 23.09.2014 Vis (11) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568