Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

22.11.2016 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 22.11.2016
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 22.11.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2016 Møteplan Hovudutval for samferdsle 2017 Vis (1) Vis
49/2016 Søknad om fleire avgangar - Fjord 2 Vis
50/2016 Søknad om fornying av ruteløyve på Fjordekspressen Vis (2) Vis
51/2016 Tunnelløysing på fv. 613 ved Blakset - søknad om fråvik Vis (2) Vis
52/2016 Fylkesveg - fordeling av planleggingsmidlar 2017 Vis
53/2016 KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn Vis (2) Vis
54/2016 Tilleggsutgreiing til KVU Rv. 15 Strynefjellet med heilårsveg på fv. 63 til Geiranger, fråsegn Vis (1) Vis
55/2016 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Vis (7) Vis
56/2016 Skriv og melding 22.november 2016 Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568