Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

21.11.2017 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 21.11.2017
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 21.11.2017
Godkjenning av møtebok Noralv Distad
Godkjenning av Møtebok Sigurd Reksnes
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2017 Fv. 618/kv. 6 Barmsund og Barmen ferjekai, omklassifisering frå kommunal veg til fylkesveg Vis
47/2017 Fv. 633 Tunnel Kleiva - søknad om fråvik for elektriske anlegg Vis
48/2017 Fylkesveglys, overtaking av veglys i Flora kommune som kommunen driftar i dag Vis (2) Vis
49/2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021 - fråsegn Vis (1) Vis
50/2017 Handlingsplan for trafikktrygging 2018 - 2021, godkjenning Vis (4) Vis
51/2017 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 Vis (1) Vis
52/2017 Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2018 - 2023(2029), fråsegn Vis (4) Vis
53/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027, godkjenning Vis (8) Vis
54/2017 Sognebåten Vis (4) Vis
55/2017 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Vis (5) Vis
56/2017 Skriv og melding - hovudutval for samferdsle 21.november 2017. Vis (20) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568