Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

27.10.2014 kl. Kl 09:00
Alexandra Hotel, Loen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 27.10.2014.
Møte i Hovudutval for plan og næring den 27.10.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2014 Skriv og meldingar Hovudutval for plan og næring 27.10.2014 Vis (7) Vis
65/2014 Møteplan Hovudutval for plan og næring 2015 Vis (1) Vis
66/2014 Høyring - Forslag til forskrift om adgang til å delta i Kystfartøygruppas fiske for 2015 Særleg vekt på oppheving av fylkesbindingar Vis
67/2014 Budsjett plan og næring - utgreiing av innsparingskrav på lang sikt (2017-2019) Vis (1) Vis
68/2014 Omdisponering av breibandmidlar - Selje kommune Vis (2) Vis
69/2014 Solund kommune: Søknad om tilleggsløyving til mobilbasestasjon på Strand Vis (1) Vis
70/2014 Tildeling av breibandmidlar til kommunane Vis
71/2014 Høyring - Forskrift om utfisking av rømd oppdrettsfisk. Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568