Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

27.05.2014 kl. Kl 09:00
Sygna, Fylkeshuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 27.05.2014.
Møte i Hovudutval for plan og næring den 27.05.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2014 Skriv og meldingar - Hovudutval for plan og næring 27.mai 2014 Vis (17) Vis
35/2014 Val av utsending til generalforsamling og utpeiking av styremedlem i Fjord Norge AS Vis (1) Vis
36/2014 Tettstadforming 2014 - tildeling av midlar Vis (2) Vis
37/2014 Tettstadforming - nye retningsliner. Vis (4) Vis
38/2014 Karlegging av sjø og sjøbotn Vis (8) Vis
39/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
40/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
41/2014 Omdisponering av breibandmidlar - Selje kommune Vis (1) Vis
42/2014 Oppretthalde fraktstøtte til kystfiskemottak i Sogn og Fjordane Vis
43/2014 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Fordeling 2 Vis (6) Vis
44/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
45/2014 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - plan og næring Vis
46/2014 Lakselusovervåking i Sogn og Fjordane. Vis (4) Vis
47/2014 INU-FSF - Handlingsplan 2014 og årsrapport 2013 Vis (3) Vis
48/2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2013 Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568