Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

25.11.2014 kl. Kl 09:00
Sygna, Fylkeshuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 25.11.2014.
Møte i Hovudutval for plan og næring den 25.11.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2014 Skriv og meldingar - hovudutval for plan og næring Vis (13) Vis
73/2014 Svar på høyring om avgrensing i storleik for fartøy som kan fiske innafor fjordlinene Vis
75/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
76/2014 Regionale utviklingsmidlar 2014 fordeling 4 Vis (4) Vis
77/2014 Tildeling av midlar frå Marint verdiskapingsfond 2014 Vis
78/2014 Søknad om tilskott til samordningsrabeid for fylkesovergripande IKT- satsingar gjennom IT-forum Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
79/2014 Høyring - Endringar i lov om Innovasjon Norge Vis (3) Vis
80/2014 Høyring - Forslag om foreinkla reglar om fangstbasert akvakultur. Vis (2) Vis
81/2014 Klagehandsaming INU-FSF Vis
82/2014 Handlingsplan for 2015 - 2018 - Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014 - 2025 Vis (1) Vis
83/2014 Fornying av samarbeidsavtale om plikt og ansvar vedkommande forvaltninga av Regionalt forskingsfond Vestlandet Vis (1) Vis
84/2014 Retningsliner for verkemiddelbruk næringsretta satsingar - revisjon Vis (1) Vis
85/2014 Iderike bygdesamfunn 2014 Vis
86/2014 Vik kommune - tilleggsløyving til fiberutbygging på Vangsnes (Unntatt offentlighet). Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568