Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

25.03.2015 kl. Kl 10:00
Møterom Keisarinna, Høgskulebygget, Sogndal

Møtedokument
Møte i Hovudutval for plan og næring den 25.03.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 25.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2015 Skriv og meldingar hovudutval for plan og næring 25. mars 2015 Vis (7) Vis
13/2015 Regional plan for folkehelse 2014-2017 Utlegging av plan og handlingsprogram til offentleg høyring Vis (2) Vis
14/2015 Omdisponering av breibandmidlar - Selje kommune Vis (1) Vis
15/2015 Omorganisering i Fiskeridirektoratet Vis
16/2015 Høyring - NOU 2014: 16 Sjømatindustrien Vis (1) Vis
17/2015 Plan for rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2015 Vis (4) Vis
18/2015 Eventyrland - filmmelding Vestlandet Vis (1) Vis
19/2015 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Vis (3) Vis
20/2015 Regionale utviklingsmidlar 2015 - Fordeling 1 Vis (4) Vis
21/2015 Bioforsk Fureneset Vis (6) Vis
22/2015 Fråsegn til NOU 2014: 14 Fagskulen - et attraktivt utdanningsvalg Vis (5) Vis
23/2015 Modell for kommunal og regional tilrettelegging rundt lokale samfunnsentreprenørskapsprosjekt Vis (1) Vis
24/2015 Handlingsplan 2015 - søknad om tilskot til Næroyfjorden verdsarvpark Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568