Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

17.02.2015 kl. Kl 10:00
Sygna, Fylkeshuset

Møtedokument
Møte i Hovudutval for plan og næring den 17.02.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 17.02.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2015 Skriv og meldingar - hovudutval for plan og næring 17. februar 2015 Vis (8) Vis
4/2015 Søknad om midlar til ferdigstilling av utgreiing om regional park for HAFS - kommunane Vis (3) Vis
5/2015 Statusrapport 2014 Handlingsprogram, Fylkesdelplan for klima og miljø Vis (1) Vis
6/2015 Budsjett 2015 plan og samfunn - fullmakter Vis
7/2015 Budsjett 2015 plan og næring - fullmakter næringsutvikling Vis (3) Vis
8/2015 Omstillingsløyving 2015 Omstillingsstatus Vis
9/2015 Cruisestrategi for Vestlandet Vis (1) Vis
10/2015 Føringar for verkemiddelbruk Innovasjon Norge 2015 - Oppdragsbrev 2015 Vis (2) Vis
11/2015 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568