Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

05.02.2014 kl. 12:30
Alexandra Hotel, Loen

Møtedokument
Møte i Hovudutval for plan og næring den 05.02.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 05.02.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2014 Skriv og meldingar - hovudutval for plan og næring 5. februar 2014 Vis (13) Vis
3/2014 Søknad om omdisponering av breibandmidlar - Fjaler kommune Vis (1) Vis
4/2014 Breiband - vedtak om at 2013-midlane vert nytta til eigendelar i 2014 Vis
5/2014 Innspel til jordbruksforhandlingane 2014 Vis (1) Vis
6/2014 Høyring - Forslag om å oppheva bestemmelsen om priskontroll i konsesjonslova. Vis (2) Vis
7/2014 Budsjett 2014 plan og næring - fullmakter Vis
8/2014 Naturarven som verdiskapar Direktoratet for naturforvaltning Vis (3) Vis
9/2014 Retningsliner for verkemiddelbruk næringsretta satsingar - revisjon Vis (1) Vis
10/2014 Omdisponering av breibandmidlar - Jølster kommune Vis (2) Vis
11/2014 Reduksjon av budsjett 2014 som følgje av redusert ramme frå Kap. 551, post 60 Vis
12/2014 Tilsegnsbrev og føringar for verkemiddelbruk Innovasjon Norge Sogn og Fjordane 2014 - Oppdragsbrev Vis (2) Vis
13/2014 Revisjon av retningsliner for kommunale næringsfond frå 2014 Vis (1) Vis
14/2014 Oppdatert strategi for hurtigladestasjonar i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
15/2014 Omstillingsstatus og omstillingsløyving 2014 Vis (5) Vis
16/2014 Oppfølging av reiselivsplanen - 2014 Vis (2) Vis
17/2014 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Fordeling I Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568