Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

02.06.2015 kl. Kl 09:00
Sygna, Fylkeshuset

Møtedokument
Møte i Hovudutval for plan og næring den 02.06.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 02.06.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2015 Regionale utviklingsmidlar 2015 - fordeling 2 Vis (10) Vis
33/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
34/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2014 Vis (1) Vis
35/2015 Melding om kystskogbruket 2015 Vis (1) Vis
36/2015 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Vis (5) Vis
37/2015 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Vedtak om å legge utkast til industristrategi ut på høyring Vis (2) Vis
38/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis
39/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
40/2015 Skriv og meldingar, Hovudutval for plan og næring 2. juni 2015 Vis (4) Vis
41/2015 Oppnemning av styremedlem til stiftinga Norsk Sjøfuglsenter Vis (1) Vis
42/2015 Kartlegging av miljøløysingar i bygg Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568