Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

25.11.2014 kl. kl. 09:00
Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora (5. etg.)

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.11.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.11.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2014 Framlegg til endringar i utdanningsstøttelova og i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015 - 2016 Vis (1)
30/2014 Høyring - framlegg til endringar i privatskulelova Vis
31/2014 Yrkesval 2.0 - Omdømmeprosjekt Vis (2) Vis
32/2014 Sogn jord- og hagebruksskule Vis (8) Vis
33/2014 Opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016 Vis (7) Vis
34/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
35/2014 Skriv og meldingar HO 25.11.2014 Vis (8) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568