Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

25.03.2015 kl. kl. 10:00
Fylkeshuset, Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.03.2015.
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2015 Ekstramidlar 2015 Vis
4/2015 Fråsegn til NOU 2014: 14 Fagskulen - et attraktivt utdanningsvalg Vis (5) Vis
5/2015 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
6/2015 Organisering av Oppfølgingstenesta (OT) Vis (1) Vis
7/2015 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane Vis (1) Vis
8/2015 Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016 Vis (16) Vis
9/2015 Skriv og meldingar HO 25.03.15 Vis (6) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568