Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

25.03.2014 kl. kl. 10:00
Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Firda (1. etg.)

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.03.2014.
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.03.2014.
Offentlig saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 25.03.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2014 Finansiering av utvikling (kjøp) av nytt felles skuleadministrativt system Vis
4/2014 Revisjon av forskrift til ordensreglement på dei vidaregåande skulane 2014 Vis (1) Vis
5/2014 Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane, for perioden 2014-2017 Vis (10) Vis
6/2014 innføringsgrupper for minoritetsspråklege elevar Vis
7/2014 Revidert utviklingsplan for pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014-2017 Vis (1) Vis
8/2014 Justering av opplæringstilbodet 2014 -2015 Vis (4) Vis
9/2014 Skriv og meldingar 25.3.2014 Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568