Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for opplæring

24.11.2015 kl. 12:00 - 00:00
Fylkeshuset, Leikanger

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 24.11.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 24.11.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2015 Skriv og meldingar HO 24.11.2015 Vis (4) Vis
27/2015 Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Vis (8) Vis
28/2015 Revisjon av reglementa for fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala m.m. Vis (7) Vis
29/2015 Val av nye medlemmer til styret for Opplæringsfartøy AS Vis
30/2015 Høyring - Endringar i opplæringslova - friare skulevalg, høvetil å tilby meir grunnskuleopplæring m.m. Vis (1) Vis
31/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Vis (4) Vis Vis (2)
32/2015 Møteplan 2016 - Hovudutvalet for opplæring Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568