Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for opplæring

03.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Firda 1. etg.

Møtedokument
Godkjenning av møtebok
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 03.04.2018
Godkjenning av møtebok
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 03.04.2018
Presentasjon av gjennomføring i vgo og ny struktur i fag- og yrkesopplæringa
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2018 Skriv og meldingar HO 03.04.18. Vis (15) Vis
7/2018 Stimuleringstilskot for fag- og yrkesopplæringa Vis
8/2018 Automatiserings- og dataelektonikarfaget Vis
9/2018 Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring 2018-2019 Vis (1) Vis
10/2018 Etablering av kvalitetsutviklingsgrupper ved dei vidaregåande skulane Vis
11/2018 Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2018-2019 Vis (6) Vis
12/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - sektorbudsjett for opplæring Vis
13/2018 Lærlingsituasjonen i helsearbeidarfaget Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568