Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

02.06.2015 kl. kl. 09:00
Fylkeshuset, Leikanger

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 02.06.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 02.06.2015.
Informasjon om prosjektet Klimaløftet
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
13/2015 Ekstraordinært vedlikehald ved Sogn jord- og hagebruksskule Vis (7) Vis
14/2015 Høyringsfråsegn - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Vis (2) Vis
15/2015 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Presisering av §2 Inntaksområde - kriterium for tungtvegande grunnar Vis
16/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
17/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis
18/2015 Skriv og meldingar HO Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568