Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

31.05.2016 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Leikanger (møterom Utla, 4. etg.)

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 31.05.2016.
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 31.05.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2016 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 31.05.2016 Vis (8) Vis
51/2016 Årsrapport 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
52/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2015 Vis (1) Vis
53/2016 Sogn og Fjordane Teater - generalforsamling 2016, vedtektsendring og framlegg til styreleiar, styremedlemmer og varamedlemmer Vis (3) Vis
54/2016 Tertialrapport 1/2016 Vis (9) Vis
55/2016 Regional cruisestrategi for Vestlandet Vis (1) Vis
56/2016 Endring i forskrift om hausting av tang og tare Vis
57/2016 Uttale og prioritering til Kystverket om kommunale fiskerihavmar 2016 Vis
58/2016 Skiping av "Forum for grøn energi" Vis
59/2016 Tildeling av tilskot frå statsbudsjettet kap. 1429 post 79 Verdsarv Vis
60/2016 Revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (2)
61/2016 Fordeling av spelemidlar til idrettsanlegg 2016 Vis (6) Vis
62/2016 Gulen og Masfjorden Utvikling as - styremedlem Vis
63/2016 Økonomiplan 2017-2020 Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568