Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

24.11.2015 kl. 12:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 24.11.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 24.11.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2015 Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Satsinga landbruk vert lagt ut for høyring Vis (1) Vis
6/2015 Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016 - 2019 Vis (1) Vis
7/2015 Regionale utviklingsmidlar 2015 fordeling 4 Vis (6) Vis
8/2015 Revisjon av retningsliner for kommunale næringsfond frå 01.01.2016 Vis (5) Vis
9/2015 Kommunale næringsfond 2015 - tildeling nr. 2 Vis (4) Vis
10/2015 Vurdering av søknadar til Marint verdiskapingsfond 2015 Vis (1) Vis
11/2015 Forlenging av planperiode, og rullering av handlingsprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019. Vis (7) Vis
12/2015 Konsekvensar av ei mogleg lisensordning for pengespel - høyringsuttale Vis (1) Vis
13/2015 Tusenårsstaden Gulatinget - ny strategi og avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune. Vis (2) Vis
14/2015 Revisjon av reglementa for fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala m.m. Vis (7) Vis
15/2015 Val av styremedlemer til Botnaneset Industriselskap Vis
16/2015 Lutelandet Utvikling - styrekandidatar Vis
17/2015 Oppnemning av representantar til styre, råd og utval Vis (3) Vis
18/2015 Møteplan 2016 - hovudutval for næring og kultur Vis (1) Vis
19/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Vis (4) Vis Vis (2)
20/2015 Fylkeskulturprisen 2015 Vis (3) Vis
21/2015 Skriv og meldingar - Hovudutval for næring og kultur 24.11.2015 Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568