Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

24.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Thon Hotel Jølster, Skei

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 24.04.2018
Godkjenning frå Anne Lilleaasen.
Godkjenning frå Aleksander Øren Heen
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 24.04.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2018 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 24.04.2018 Vis (9) Vis
20/2018 Oppstart - arbeid med budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 - næring og kultur Vis
21/2018 Statsbudsjettet 2018 kap. 1429 post 79 - Tildeling av tilskot til kulturminne på verdsarvlista Vis (3) Vis
22/2018 Statsbudsjettet- kap. 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap Vis (1) Vis
23/2018 Regionale utviklingsmidlar 2018 - fordeling 2 Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568