Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

22.11.2016 kl. 09:00 - 13:30
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 22.11.2016
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 22.11.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2016 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 22.11.2016 Vis (4) Vis
91/2016 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Vis (7) Vis
92/2016 Regionale utviklingsmidlar 2016 - fordeling 4 Vis (2) Vis
93/2016 Klagesaker - UNI - FSF midlar sett av til reiseliv 2016 Vis (2) Vis
94/2016 Jordbruksforhandlingane 2017 Vis (1) Vis
95/2016 Spelemidlar til idrettsanlegg 2016 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Vis
96/2016 Tilskot til fartøyvern 2016 Vis (2) Vis
97/2016 Forvaltningsplan for Rallarvegen langs Bergensbanen og oppnemning av medlemmar til Rallarvegrådet Vis (1) Vis
98/2016 Val av styremedlemer og styreleiar til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 2017 - 2018 Vis (1) Vis
99/2016 Møteplan 2017 - hovudutval for næring og kultur Vis (1) Vis
100/2016 Fylkeskulturprisen 2016 Vis (3) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568