Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no.

Møteplan for 2019 i pdf-format

OBS: Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Saker til møte i fellesnemnda, fellesnemnda sitt arbeidsutval og partssamansett utval frå og med 16. nov 2018 finn du via www.vlfk.no/fellesnemnda.

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

19.03.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset, Luster kommune, Gaupne

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 19.03.2019
Tilleggssaksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 19.03.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 19.03.2019 Vis (15)
10/2019 Høyring - forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestland Vis (3)
11/2019 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2019 Vis (3)
12/2019 Høyring - Forslag om oppheving av omstillingslova Vis (2)
13/2019 Kommunale næringsfond - tildeling 2019 Vis (3)
14/2019 Regionale utviklingsmidlar 2019 - fordeling 1 Vis (14)
15/2019 Statsbudsjettet 2019 - kap. 1429 post 71 Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap Vis (4)
16/2019 Statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 79 Verdsarv Vis (3)
17/2019 Prosjektfinansiering - Fellestiltak innovasjonsnettverk Vis (2)
18/2019 Årsrapport 2018 og Årsplan 2019. Regional plan for verdiskaping Vis (2)
19/2019 Søknad om investeringstilskot til Fossesenteret i Gaular Vis (3)
20/2019 Stortingsmelding 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida. Innspel til Familie- og kulturkomitèen i Stortinge Vis (3)
21/2019 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken
22/2019 Kulturmidlar 2019 - føringar og prioriteringar Vis (2)
23/2019 Val av styremedlem og styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713