Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

07.03.2017 kl. 10:00 - 00:00
Kviknes hotell, Balestrand

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 07.03.2017
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 07.03.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2017 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 07.03.2017 Vis (9) Vis
12/2017 Statsbudsjettet 2017 kap. 1429 post 71 Freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap fordeling av tilskot Vis (3) Vis
13/2017 Oppnemning av medlem til Verdsarvråd for Urnes stavkyrkje og tilhøyrande område Vis (4) Vis
14/2017 Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Årsplan for 2017 Vis (1) Vis
15/2017 Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020 - Næring og kultur Vis
16/2017 Kommunale næringsfond - tildeling 2017 Vis (5) Vis
17/2017 Revisjon av retningsliner for verkemiddelbruk - næringsretta satsingar Vis (1) Vis
18/2017 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017 Vis (5) Vis
19/2017 Regionale utviklingsmidlar 2017 - fordeling 1 Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568