Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

02.02.2016 kl. 10:00 - 00:00
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 02.02.2016.
Tilleggssakliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 02.02.2016.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 02.02.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2016 Strategi for UKM Sogn og Fjordane 2016 - 2019 Vis (2) Vis
2/2016 Søknad frå Nærøyfjorden Verdsarvpark om tilskot til prosjektet Berekraftig og bruksretta besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling Vis (1) Vis
3/2016 Prioriteringar for tildeling av kulturmidlar 2016 Vis
4/2016 Handlingsprogram 2016 - Kulturstrategi 2015 - 2018 Vis (3) Vis
5/2016 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2016 Vis (1) Vis
6/2016 Klagesak INU-FSF 2015 - Flora Skogeigarlag - Prosjekt: Eikefjord tømmerkai Vis
7/2016 Klagesak - INU- FSF midlar sett av til reiseliv 2015 Vis (2) Vis
8/2016 Budsjett 2016 næring - fullmakter næringsutvikling Vis
9/2016 Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og destinasjonselskapa Vis
10/2016 Føringar for verkemiddelbruk Innovasjon Norge 2016 - Oppdragsbrev Innovasjon Norge Sogn og Fjordane 2016 Vis (2) Vis
11/2016 Omstillingsstatus og omstillingsløyvingar 2016 Vis (4) Vis
12/2016 Forprosjekt - Strategi for lokalitetstilpassa blåskjelproduksjon i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
13/2016 Stiftinga REKOMP - omgjering av vedtekter Vis (1) Vis
14/2016 Høyring av forslag til innretning på havbruksfondet. Vis
15/2016 Høyring: Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter Vis
16/2016 Politisk representant til nettverk Kystskogbruket Vis
17/2016 Singerheimen - Val av styremedlemer Vis (2) Vis
18/2016 Skriv og meldingar - Hovudutval for næring og kultur 02.02.2016 Vis (5) Vis
19/2016 Innlegg til melding om jordbrukspolitikken Vis (2) Vis
20/2016 Innspel til jordbruksforhandlingane 2016 Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568