Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

29.10.2014 kl. 10.00
Storehagen Atrium, Førde, møterom Fjaler

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 29.10.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 29.10.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2014 Tildeling av spelemidlar 2014, klage frå Førde kommune Vis (2) Vis
52/2014 Tildeling av spelemidlar 2014 - klage frå Stryn kommune Vis (2) Vis
53/2014 Aurland - gb. 55 bnr. 2 Nedberge (Nedbergo) - omfordeling av midlar frå statsbudsjettet kap 1429 post 72.9 Verdsarv Vis (1) Vis
54/2014 Økonomiplan 2017-2019 - utgreiingar i høve mogleg langsiktige innsparingstiltak Vis (3) Vis
55/2014 Oppnemning av styremedlemer og styreleiar til Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 2015 - 2016 Vis (1) Vis
56/2014 Møteplan 2015 - hovudutval for kultur Vis (1) Vis
57/2014 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 29.10.2014 Vis (13) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568