Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for kultur

29.09.2015 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Leikanger, møterom Hella

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 29.09.2015.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 29.09.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2015 Tertialrapport 2/15 Vis (5) Vis Vis (3)
36/2015 Statsbudsjettet 2015 - kap. 1429 post 71 freda bygg, fordeling av tilskot frå førehandsløyving for 2016 og omfordeling midlar løyvd i 2014 Vis (1) Vis
37/2015 Den Kulturelle spaserstokken 2016 - løyvingar Vis (2) Vis
38/2015 Medlemskap i Norges Verdensarv Vis (2) Vis
39/2015 Skriv og meldingar - Hovudutval for kultur 29.09.2015 Vis (5) Vis
40/2015 Budsjett 2016 - Kultur Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568