Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

27.05.2014 kl. 09:00
Fylkeshuset, møterom Hella

Møtedokument
Tillegg Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 27.05.2014.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 27.05.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 27.05.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
24/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
25/2014 Evaluering av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Vis (2) Vis
26/2014 Statleg tilskot kap. 1429 post 71 freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap Fordeling av førehandstildelinga for 2015 og renteinntekter frå 2013 Vis (1) Vis
27/2014 Kulturutviklingsmidlar 2014 - tildeling Vis (3) Vis
28/2014 Kulturmidlar 2014 - Kunstnarstipend Vis (4) Vis
29/2014 Fordeling av spelemidlar til idrettsanlegg i kommunane 2014 Vis (6) Vis
30/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - Kultur Vis
31/2014 Skriv og meldingar 27.05.2014 Vis (8) Vis
32/2014 Kulturmidlar 2014 - klage på vedtak i HK-sak 12/14 og 10/14 Vis (2) Vis
33/2014 Organisering av musea - evaluering Rapport frå Norsk Kulturråd Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568