Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

25.03.2015 kl. 10:00
Fylkeshuset, møterom Sygna, Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 25.03.2015.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 25.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2015 Kulturmidlar 2015 - kulturorganisasjonar Vis (2) Vis
11/2015 Kulturmidlar 2015 - Festivalar, arrangement og tiltak Vis (2) Vis
12/2015 Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap. 1429 post 71 Vis (5) Vis
13/2015 Eventyrland - filmmelding Vestlandet Vis (1) Vis
14/2015 UKM Norge strategiplan 2015-2020 høyring Vis (1) Vis
15/2015 Evaluering av knutepunktordninga - innspel Vis
16/2015 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 25.03.2015 Vis (13) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568