Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

23.09.2014 kl. 10.00
Fylkeshuset, møterom Hella

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 23.09.2014.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 23.09.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
43/2014 Evaluering av Norsk Countrytreff som knutepunktinstitusjon Vis (1) Vis
44/2014 Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Vis (1) Vis
45/2014 Desentralisert ordning for tilskot til lokale kulturbygg 2014 - fordeling av tilskot Vis (2) Vis
46/2014 Den kulturelle spaserstokken 2014/2015 - Løyvingar Vis (2) Vis
47/2014 Landsskyttarstemne 2017 til Sogn og Fjordane - søknad om fylkeskommunal støtte Vis (4) Vis
48/2014 Tildeling av spelemidlar 2014 - klage frå Sogndal kommune Vis (2) Vis
49/2014 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 23.09.2014 Vis (10) Vis
50/2014 Budsjett 2015 og 2016- Kultur Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568