Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

17.06.2014 kl. 09.00
Lærdal kommune

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 17.06.2014.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 17.06.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2014 Oppnemning av styremedlem til Stiftinga Sagastad Vis (2) Vis
35/2014 Lokale kulturminneplanar fordeling av midlar 2014 Vis (2) Vis
36/2014 Den kulturelle spaserstokken Vis (2) Vis
37/2014 Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Vis
38/2014 Evaluering av Sogn og Fjordane Teater Vis (5) Vis
39/2014 Kulturstrategi 2014 - 2017, Høyringsinnspel Vis (1) Vis
40/2014 Skriv og meldingar 17.06.2014 Vis (7) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568